برنان خواستار کمک مالی برای امور خیریه می شود

جان برنان مدیر سازمان اطلاعاتی آمریکا (سی آی ای)

جان برنان مدیر سازمان اطلاعاتی آمریکا (سی آی ای)

جان برنان، مدیر سازمان اطلاعاتی آمریکا (سی آی ای) گفت: «کارهای خیر به منافع آمریکا کمک می کند و از امنیت شهروندان آمریکایی حمایت می کند». برنان کمک های مالی آمریکایی های به سازمان ها و مؤسسات خیریه، به خصوص کارمندان دولت فدرال را با خدمت گزاری به مردم آمریکا ربط داد و آن را در جهت حمایت آن ها از «دشمنان» دانست.

روزنامه «واشنگتن پست» که با برنان در دفترش در مرکز سازمان «سی آی ای» در لانگلی در حومه واشنگتن دی سی دیدار کرده بود در اظهار نظری نوشت: « مدیر آژانسی که به جاسوسی و دست گیری تروریست های و شکنجه بدون شرم آن ها شناخته شده است، رئیس یک کمیسیون دولتی برای کارهای خیر می شود».

برنان این کمپین را بزرگترین و موفق ترین کمپین خیریه در جهان توصیف کرد و در سخنانی خطاب به کارمندان سازمان گفت که او از زمان آغاز به کار در این سازمان، از ۳۵ سال پیش، از هواداران کارهای خیریه بوده است. وی گفت: «مشارکت در اعمال نیکوکارانه به ملت بزرگ ما خدمت می کند».