پناهجوهای افغان

از اوایل دسامبر سال ۲۰۱۶ بر اساس سیاست دولت آلمان قرار شد تا عده ای از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی‌شان پرد شده است، به کشورشان بازگردانده شوند. این در حالی است که اخیرا گزارشی از سوی سازمان ملل متحد، در مورد وخامت اوضاع امنیتی افغانستان منتشر شده است

اما دولت آلمان همچنان بر این باور است که گزارش منتشرشده توسط سازمان ملل متحد دلیلی برای متوقف کردن اجرای این سیاست نیست.

بعد از انتشار گزارش سازمان ملل، ابتدا دو ایالت شلزویگ هولشتاین و برلین نسبت به اجرای سیاست بازگرداندن پناهجویان افغان در شرایط کنونی ابراز تردید کردند. چندی بعد  ایالت‌های برمن، نیدرساکسن و راینلند فالس نیز درباره وضعیت امنیتی حاکم بر افغانستان ابراز نگرانی کردند.

مسئولان ایالت نیدرساکسن حتی گفته‌اند تا زمانی که نگرانی مربوط به وضعیت امنیتی افغانستان برطرف نشود، این ایالت از اجرای سیاست بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان خودداری خواهد کرد. البته این شامل اخراج بزهکاران نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، اوضاع امنیتی در افغانستان ظرف چند ماه گذشته رو به وخامت نهاده است. در ایالت برمن نیز همین نگرانی‌ها باعث توقف اجرای سیاست بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان شده است.