عبدالفتح رقیب وزیر اداره‌ی امور محلی یمن و رئیس کمیته‌ی عالی امداد رسانی این کشور، حمله‌ی شورشیان حوثی به یکی از انبارهای برنامه‌ی جهانی غذا در بخش دریهمی در استان حدیده و تبدیل آن به پادگان نظامی را محکوم کرد.

بنابر گزارش خبرگزاری واس، عبدالفتح از سازمان‌های جهانی خواسته است این اقدام جنایتکارانه ی شورشیان که مغایر با کلیه‌ی قوانین بین المللی است را محکوم کنند.

وی افزوده است: سازمان‌های امدادرسانی جهانی فعال در استان حدیده‌ی تحت سیطره‌ی شورشیان با فشارهای زیادی از سوی شورشیان مزدور ایران مواجه هستند.

این وزیر یمنی همچنین گفته است: تا زمانی که که جامعه‌ی جهانی تدابیری جدی نیندیشد این جنایت‌های شورشیان همچنان ادامه خواهد داشت.