شاهزاده محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، با ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا

شاهزاده محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، با ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا

شاهزاده محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، روز گذشته با ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا در نیویورک دیدار کرد.

دو جانبه اوضاع بازار نفت وهمکاری بیان خودشان بررسی کردند.

این دیدار، در چارچوب دیدارهای ولی ولیعهد سعودی با روسای شرکت های بزرگ آمریکایی و مقامات دولتی این کشور صورت می گیرد.

شاهزاده محمد بن سلمان، در سفر خود به ایالات متحده آمریکا، با شماری از مسئولات شرکت های بزرگ تکنولوژی جهانی دیدار و توافقنامه هایی در راستای تحقق چشم انداز ۲۰۳۰، امضا کرد.

ولی ولیعهد سعودی با فرانسوا اولاند، رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کند.