شاهزاده محمد بن سلمان، با تیم کوک مدیر عامل شرکت «اپل»

شاهزاده محمد بن سلمان، با تیم کوک مدیر عامل شرکت «اپل»

در چارچوب دیدارهای شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد عربستان سعودی با روسای شرکت های بزرگ آمریکایی و مقامات دولتی این کشور صورت می گیرد. شاهزاده محمد بن سلمان، روز گذشته با تیم کوک مدیر عامل شرکت «اپل» دیدار کرد.

شاهزاده محمد بن سلمان، در سفر خود به ایالات متحده آمریکا، با شماری از مسئولات شرکت های بزرگ تکنولوژی جهانی دیدار و توافقنامه هایی در راستای تحقق چشم انداز ۲۰۳۰، امضا کرد.