لوح های گلی در عراق از رازهای اصلی پزشکی چندین هزار ساله پرده برداشتند.

این لوح های گلی چند دهه پیش در بقایای شهر باستانی آشور در شمال عراق شناسایی شدند. بنا به یک پژوهش جدید، نوشته هایی از یک پزشک کارآموز در این لوح های گلی شناسایی شده است. لوح های گلی کشف شده گاه شمار رویدادهای آن زمان هستند که منجر به کشف بخش های پزشکی شناخته نشده ۲۷۰۰ سال پیش شدند. محققان بر این باورند که نتایج این کشف تازه می تواند دیدگاه جدیدی درباره نحوه درمان بیماران در دوران باستان ارائه کند.

به گزارش روزنامه دیلی میل انگلیس، یک دانشجوی دکترا در دانشگاه کپنهاگ دانمارک به نام ترولز بنک ارپل به بررسی لوح های گلی که توسط فردی به نام «قیصر آشور» در قرن هفتم قبل از میلاد نوشته شده می پردازد.

نوشته هایی به زبان میخی باستانی که سومری ها آن را اختراع کردند روی این لوح های گلی به چشم می خورد. این نوشته ها به حکایت یک دکتر کارآموز اشاره دارد که کارهای روزمره و شیوه های پزشکی را روی این لوح ها ثبت کرده است.

در لوح های گلی کشف شده به مجموعه ای از شیوه و درمان های پزشکی و سحر و جادو اشاره شده که گمان می رود یونانی ها در دوره های بعدی این شیوه ها را به کار برده اند.

گمان می رود این لوح های گلی مفصل ترین گزارش درباره شیوه های پزشکی باستان را ارائه می کنند. قیصر آشور درباره آموخته هایش در این لوح های گلی نوشته و وقایع را به ترتیب زمانی شرح داده است.

آریول به بررسی این نوشته ها در رساله دکتری اش پرداخته و گفت «این لوح های گلی دیدگاه های عمیقی درباره شیوه کارآموزی این دکتر آشوری برای تشخیص و درمان بیماری مطرح می کند».

او افزود «این لوح های گلی به برخی موارد پزشکی در دوران باستان اشاره می کند».

پژوهشگران می گویند هر چند به کار بردن سحر و جادو در آن دوره رواج داشته اما این لوح های گلی به شیوه پزشکی غیر سنتی اشاره می کند. درمان و پزشکی تنها به آداب و رسوم مذهبی رایج در آن دوره متکی نیست بلکه برخی از شیوه های گیاهی هم مورد استفاده قرار گرفته است.

نوشته های روی لوح های گلی به این اشاره دارد که قیصر آشور احتمالا درباره تاثیر زهر عقرب و مار بر روی انسان خبر داشته و می خواسته به نتایجی در این زمینه برسد.

پژوهشگران بر این باورند که این پزشک بلاد ما بین النهرین در آغاز روش های درمانی خود را روی حیوانات انجام می داده و سپس به نوزادان شیر خواره روی آورد. البته هنوز معلوم نیست که آیا این پزشک فرد بالغ بیماری را هم درمان کرده یا نه.