«مبارزه با جرایم» انگلیس به «الشرق الأوسط»: المسعری تا پایان تحقیقات در بازداشت است

ملک عبد الله بن عبد العزیز پادشاه فقید عربستان سعودی

ملک عبد الله بن عبد العزیز پادشاه فقید عربستان سعودی

روز گذشته سرنخ های جدیدی در قضیه توطئه ترور ملک عبد الله بن عبد العزیز پادشاه فقید عربستان سعودی فاش شد. سخنگوی دفتر مبارزه با جرایم ملی انگلستان در تصریحاتی به «الشرق الأوسط» گفت دارایی های محمد المسعری، شهروند عربستانی و متهم اصلی پرونده توقیف شد.

سخنگو گفت دادگاه عالی جنایی توقیف تمام دارایی های المعسری، که متهم به برنامه ریزی برای ترور پادشاه فقید عربستان سعودی به دستور معمر القذافی رهبر سابق لیبی است، را تا پایان تحقیقات تأیید کرد. سخنگوی رسمی حاضر به افشای محل اموال المسعری در انگلستان نشد و تنها گفت: «تصمیم صادر شد و المسعری تا تکمیل تحقیقات در بازداشت خواهد ماند».

روزنامه «اندیپندنت» انگلیس روز گذشته ذکر کرد پلیس اسکاتلند یارد در سال ۲۰۱۴ با المسعری در ارتباط با این توطئه تحقیقات جنایی انجام داده بود.

قضیه اتهام محمد المسعری و سعد الفقیه به توطئه برای ترور ملک عبد الله بن عبد العزیز به زمان بازداشت عبد الرحمن العمودی در فرودگاه هیثرو لندن در سال ۲۰۰۳ باز می گردد که مبلغ بزرگی نزدیک به ۳۳۶ هزار دلار به همراه داشت. العمودی پس از آن به طرح توطئه، به عنوان بخشی از معامله با دادستان ، اعتراف کرد و او در حال حاضر در یکی از زندان های آمریکا در حال گذراندن حبس به مدت ۲۳ سال به اتهام معاملات غیرقانونی با رژیم لیبی می باشد.