به «الشرق الأوسط» گفت که گفتگوهای الصخیرات و رم بی فایده هستند

  احمد قذاف الدم سیاستمدار لیبی

احمد قذاف الدم سیاستمدار لیبی

احمد قذاف الدم، سیاستمدار لیبی گفت که افراط گرایان لیبی مقادیر زیادی گاز کشنده سارین را که در مخازن جنوب کشور بود ضبط کردند و به شهرهای شمالی، از جمله طرابلس پایتخت این کشور منتقل کردند. وی افزود برای اولین بار در سال گذشته از این گاز، که از نظر بین المللی ممنوع است، استفاده شد، و برخی کشورهای غربی این امر را رصد کردند اما در مورد آن چشم پوشی کردند.

قذاف الدم در گفتگویی که «الشرق الأوسط» با او انجام داد، گفت نگرانی غربی ها از گسترش افراط گرایی و افراط گرایان در لیبی، باعث شد برخی طرف های بین المللی در نشست های رم و الصخیرات (در مغرب) به منظور تسریع در نامگذاری دولت وحدت ملی فشار وارد آورند تا به مداخله خارجی مشروعیت بخشند.

وی نشست های رم و الصخیرات را بی فایده دانست و تأکید کرد که برای نجات باقیمانده دولت باید راه حل لیبی – لیبی باشد.