کویت به علت همکاری پدرش با رژیم صدام به او شهروندی نداد

قاتل داعش

قاتل داعش

یکی از جنگجویان داعش که از سازمان گریخته است گفت محمد الموازی، بریتانیایی معروف به «قاتل داعش»، همان کسی که در تصویر ضبط شده سازمان تروریستی در حال سر بریدن گروگان های غربی دیده شده است، را دیده بود، او همچنین گفت که الموازی همیشه از دیگران کناره گیری می کرده است.

جنگجوی پیشین سازمان گفت که دو سال پیش در شهرک «اطمه» در شمال سوریه با الموازی دیدار کرده بود. این شهرک عبارت از یک اردوگاه ایزوله در لبه تپه قرار داشت و برای پناهندگان بود، ولی افراطی ها خانه های اطراف آن را اشغال کردند و به راحتی در آنها زندگی می کردند، تا جایی که منطقه را به نام «افراط گرایی پنج ستاره» نامیدند.

در همین راستا، مقامات کویتی، جاسم عبدالکریم الموازی پدر الموازی را برای انجام تحقیقات در مورد فعالیت های فرزندش فراخواندند. این در حالی است که گزارش هایی حاکی از آن است که مادر الموازی پس از انتشار ویدیوی ضبط شده از سر بریدن جیمس فولی گروگان آمریکایی در ماه آگوست گذشته، صدای پسرش را شناخته بود که در حال قرائت بیانیه ی پیش از سربریدن گروگان بود.

در کویت فاش شد که خانواده الموازی عراقی تبار هستند و از گروه «بدون» که فاقد ملیت کویتی هستند می باشند. همچنین گفته شده است که دولت کویت این خانواده را به علت وجود نقاط سیاه در پرونده امنیتی آنها، از لیست اعطای شهروندی کویتی حذف کرده است. که از جمله این نقاط سیاه، همکاری با رژیم صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق طی اشغال کویت بود