news-021215-7

در فهرست امسال مجله «فورین پلیسی» چاپ امریکا، شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع عربستان سعودی به عنوان یکی از بانفوذترین افراد جهان در نظر گرفته شده است.

 مجله «فورین پلیسی» درباره دلایل انتخاب جانشین ولیعهد عربستان سعودی گفت: “محمد بن سلمان که در ژانویه گذشته وزیر دفاع شد نقش فعال و مهمی در منطقه بازی کرد”.

فورین پلیسی همچنین تاکید کرد که شاهزاده محمد بن سلمان در جهان عرب با رژیم ایران مقابله کرده است، و از مشروعیت یمن علیه شورشیان حوثی و ایران حمایت می کند.

فورین پلیسی با اشاره به نقش وزیر دفاع عربستان سعودی در اقتصاد این کشور گفت که شاهزاده محمد بن سلمان یکی از با نفوذ ترین افراد در ترسیم نقش عربستان سعودی در مسائل مربوط به خدمات منطقه عربی ایفا کرده است.