به گزارش ایرنا، برخی مسافران درتماس با این خبرگزاری هواپیما با تاخیر از فرودگاه پکن به مقصد تهران پرواز کرده و حدود ۱۰دقیقه پس از حرکت یکی از موتورهای آن آتش گرفته است.

خلبان هواپیما پس ازاین حادثه و اعلام وضعیت اضطراری مجبور به بازگشت به فرودگاه پکن شد و درحالی که نیروهای آتش نشانی و امداد به حالت آماده باش درآمده بودند، در باند فرود آمد.

رییس دفتر هواپیمایی ایران ایر در پکن آتش گرفتن موتور هواپیما را تکذیب کرد، اما گفت که یکی از موتورها نشتی بنزین داشته و زمانی که روی لاستیک های داغ هواپیما ریخته از آن دود متصاعد شده است.

این هواپیما روز چهارشنبه نیز با بیش از پنج ساعت تاخیر، فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، تهران را به مقصد پایتخت چین ترک کرده است .

یک منبع خبری به ایرنا گفت که مسوولان درتهران و در پاسخ به اعتراض مسافرانی که در سالن ترانزیت تجمع کرده بودند گفتند یک قطعه هواپیما خراب است و باید تعویض شود.

یکی از مسافران نیز گفت که پس از پنج ساعت تاخیر وقتی هواپیما به مقصد پکن به پرواز درآمد از دستشویی وسط سالن به قدری آب نشت کرده بود که خدمه پرواز مجبور به جابجایی مسافران شدند.

تاخیر در پرواز هواپیمایی ایران ایر به مقصد پکن تقریبا به یک امر عادی برای کارکنان آن و نگرانی جدی برای مسافران تبدیل شده است.

سوم مهرماه امسال نیز ایران ایر، مسافران خود را با حدود ۱۰ ساعت تاخیر از تهران به پکن منتقل کرد.

برخی از ایرانیان مقیم پکن از جمله دانشجویان و کارکنان نهادهای دولتی در گفت وگو با ایرنا به طور کلی از نوع خدمات رسانی هواپیمایی ایران ایر ابراز ناراضی کردند.

اکثر مسافران از جمله گردشگران ایرانی اکنون ترجیح می دهند مسیر تهران – چین را به گونه ای طی کنند تا از ناگزیر به استفاده از هواپیمای ایران ایر نباشند.