از «صادر کردن انقلاب» و «تقویت موضع حزب الله» در لبنان و منطقه دفاع کرد

ژنرال محمد علی جعفری فرمانده «سپاه پاسداران» ایران

ژنرال محمد علی جعفری فرمانده «سپاه پاسداران» ایران

ژنرال محمد علی جعفری فرمانده «سپاه پاسداران» ایران، روز گذشته در پاسخ به تروریستی خواندن «حزب الله» لبنان از سوی عربستان سعودی، این کشور را تهدید کرد.

جعفری در اولین نشست فرماندهان «سپاه پاسداران» در سال نو، گفت نیروهایش طرح هایی برای پاسخ به عربستان سعودی برنامه ریزی کردند و منتظر «دستور» اجرا هستند. وی تأکید کرد تهران با تمام قدرت برای تقویت موضع «حزب الله» در لبنان و منطقه دفاع خواهد کرد.

و در حالی که منطقه در انتظار توقف جنگ در یمن می باشد، جعفری گفت کشورش ملت یمن را تنها نخواهد گذاشت، و شمشیر جماعت انصار الله (حوثی) تیزتر خواهد شد.

فرمانده «سپاه پاسداران» همچنین از ایده «صادر کردن انقلاب ایران» به خارج دفاع کرد و بر اهمیت «مهندسی انقلاب» و گسترش آن در زمینه بین المللی تأکید کرد.

جعفری تلاش کرد موضع کشورش و دخالت نظامی در سوریه را توجیه کند و اشاره کرد مشارکت نیروهای ایرانی در نبردهای سوریه در پاسخ به استراتژیی انگلیسی – آمریکایی – صهیونیستی برای تجزیه سوریه صورت گرفت.