خواستار پیوستن عراق به ائتلاف اسلامی به رهبری عربستان سعودی شد

ایاد علاوی معاون سابق رئیس جمهور عراق

ایاد علاوی معاون سابق رئیس جمهور عراق

ایاد علاوی معاون سابق رئیس جمهور عراق به اشتباهاتی که سیاستمداران پس از سرنگونی رژیم سابق مرتکب شدند و باعث شد عراقی ها برای صدام حسین رئیس جمهور سابق طلب رحمت کنند، اعتراف کرد.

علاوی در گفت و گو با «الشرق الأوسط» گفت: «ما در برابر آن چه پس از تغییر رژیم صدام در عراق اتفاق افتاد مسؤل هستیم». وی ادامه داد: «عراقی ها به دلیل عملکرد دولت هایی که عراقی ها را با سهمیه بندی فرقه ای آتش زد، بر رژیم سابق رحمت می فرستند».

علاوی سپس به موضع دولت عراق از ائتلاف اسلامی به رهبری عربستان سعودی پرداخت و گفت: «آن را ائتلاف میانه روها می نامم، و عراق باید به طور واضح موضوع پیوستن به این ائتلاف را بررسی کند، و از عربستان سعودی بخواهد که بخشی از آن باشد».

علاوی در پاسخ به سؤالی در مورد نقش خود پس از برکناری از پست معاونت ریاست جمهوری گفت: «نقشی که در حال حاضر برای خود ترسیم کردم، کار بر روی ساخت یک روند سیاسی صحیح و جامع است».