ریاض: تهران اصل صدور انقلاب و استخدام شبه نظامیان را اتخاذ می کند

زبانه کشیدن آتش از ساختمان سفارت عربستان سعودی در تهران پس از حمله به آن – عکس از آسوشیتد پرس

زبانه کشیدن آتش از ساختمان سفارت عربستان سعودی در تهران پس از حمله به آن – عکس از آسوشیتد پرس

وزارت خارجه عربستان سعودی روز گذشته سندی ارائه داد که شامل نقض قوانین بین المللی از سوی ایران و سابقه ایران در گسترش فتنه و آشوب و بحران در منطقه به منظور تضعیف امنیت و ثبات منطقه، از آغاز انقلاب در این کشور در سال ۱۹۷۹ می باشد.

این سند به سابقه نظام ایران در حمایت از تروریسم و افراط گرایی در منطقه و جهان اشاره می کند و ۵۸ مورد از نقض قوانین و موازین بین المللی را برشمرده است.

یک منبع رسمی در وزارت خارجه عربستان سعودی گفت این کشور علی رغم درد و رنج  کشورهای منطقه و جهان از سیاست تهاجمی ایران، در طول این مدت سیاست خویشتن داری را دنبال می کرد.

این منبع توضیح داد این سیاست های ایران، در اصل به آن چه در مقدمه قانون اساسی ایران، و وصیتنامه خمینی آمده است استناد کرده است و سیاست خارجی ایران بر مبنای سیاست صادر کردن انقلاب است و تحت عنوان «حمایت از ملت های مستضعف و تحت ستم» به نقض آشکار حاکمیت کشورها و دخالت در امور داخلی آن ها اقدام می کند.

این منبع رسمی افزود سیاست خارجی ایران همچنین بر مبنای استخدام شبه نظامیان در عراق، لبنان، سوریه و یمن، و حمایت از تروریسم از طریق فراهم کردن پناهگاه های امن برای آن ها در خاک خود ، و ایجاد باندهای تروریستی در تعدادی از کشورهای عربی ، و حتی دخالت در بمب گذاری های تروریستی، و ترور مخالفان در خارج از کشور است.

این سند همچنین تجاوزات مستمر ایران به هیئت های دیپلماتیک، و تعقیب دیپلمات های خارجی در سراسر جهان برای ترور یا سوء قصد به آن ها را برشمرد.