1451777353127886800

عربستان سعودی روز گذشته حکم اعدام ۴۷ تروریست را که باعث ریخته شدن خون افراد بی گناه شده بودند، به اجرا در آورد. از سال ۲۰۰۳ ، زمانی که موج تروریسم عربستان سعودی را در نوردید، و تا کنون متوقف نشده است، این افراد برنامه ریزی، اجرا و تحریک به خشونت را در پرونده خود داشتند.

مسلماً برخی ها اجرای این احکام را انتقاد می کنند، هر چند بسیاری از عربستانی ها اجرای این احکام را با تأخیر می دانند، اما روال طبیعی این گونه احکام، طولانی شدن اجرای آن ها است. این احکام اعدام، به صورت واکنش خشونت آمیز و یا نتیجه دادگاه های نظامی نبوده است، بلکه احکامی صادره از دادگاه های شرعی است که برای صدور و اجرای احکام وقت کافی داشته اند. اما آیا تمامی این ها صداهای انتقاد آمیز را ساکت خواهد کرد؟ مسلماً خیر!

اما مهم ترین مسئله این است، دولتی که برای مدت ها صبر پیشه کرد، همان دولتی است که احکام اعدام را در حق تروریست ها به اجرا در آورد، که برخی از آن ها از سال ۲۰۰۴ بازداشت شده بودند. آنچه باید به یاد داشته باشیم این است که امنیت عربستان سعودی مهم تر از فریادهای انتقاد آمیز است، به خصوص که عربستان سعودی بسیار صبر پیشه کرده و اینک زمان اجرای حکم در حق تمامی کسانی فرا رسیده است که با تروریسم و افراط گرایی امنیت کشور را به خطر می اندازند.

به همین دلیل در کنفرانس مطبوعاتی که روز گذشته با حضور سخنگوی وزارت کشور و سخنگوی قوه قضاییه عربستان سعودی در ریاض برگزار شد، کاملاً قابل توجه بود که محوریت پرسش های روزنامه نگاران در مورد واکنش ها در رسانه های جمعی، و آن چه در «توییتر» گفته شده و می شود، متمرکز بود، گویی که عربستان سعودی «توییتر» است، و یا این که افکار عمومی واقعی عربستانی ها آن چیزی است که در رسانه های ارتباط جمعی گفته می شود! البته مسئله این گونه نیست، بلکه مسئله حفظ اعتبار یک دولت است، که می خواهد امنیت و ثبات، و مبارزه با تروریسم را  تحمیل کند، و این خواسته اکثریت عربستانی ها، و خواسته هر فرد عاقلی است، و کنفرانس مطبوعاتی فرصتی بود برای مطرح شدن پرسش های عمیق و جدی، تا افکار عمومی درک کنند که چرا عربستان سعودی احکام اعدام را تنها در حق ۴۷ تروریست از اصل شش هزار نفر بازداشتی به اجرا در آورده است.همچنین فرصتی برای شناخت چگونگی برخورد با این رقم بزرگ، و خطرات آن بر جامعه بود. این پروژه دولت بود تا ظهور چنین تروریست هایی تکرار نشود، خصوصاً این که احکام اعدام، و نحوه اجرای آن ها، یاد آور اعدام متجاوزان به حرم شریف مکی از گروه جیهمان است؟

بنابراین، آن چه در این جا مهم تر است امنیت کشور، و تضمین عدم پیدایش نسل جدیدی از تروریست ها، و تحمیل اعتبار دولت است، نه توجه کردن به نظراتی که در «توییتر» نوشته می شود، و کسی نمی داند که این نوشته از ایران، یا عراق و یا سوریه است. به خصوص که ۵۰۰ هزار شناسه وجود دارد که عربستان سعودی را هدف قرار می دهند و از خارج از آن مدیریت می شوند! واقعیت این است که کسانی که احکام اعدام در حق آن ها به اجرا در آمد، تمامی روش های تحقیق و دادخواهی را برای مدتی طولانی پشت سر گذاشتند، در حالی که آن ها، یعنی ترویست ها، قربانیان خود را نادیده گرفتند و حتی یک ساعت برای جلوگیری از اقدامات تروریستی فرصت ندادند. بنابراین امنیت عربستان سعودی بسیار مهم تر از چیزی است که در تهران، یا غیر از آن گفته می شود، و ریشه کن کردن تروریسم، و جلوگیری از تروریست ها، پایه و اساس امنیت و ثبات است، و خواسته هر عربستانی است که امید به فردای بهتر دارد.