شورای وزیران عربستان سعودی با طرح “چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی” موافقت کرد.. وخادم الحرمین: طرح چشم انداز۲۰۳۰ سعودی الگویی برای کشورهای جهان

ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی

با طرح “چشم انداز ۲۰۳۰″، عربستان سعودی عصر جدید وارد شد.

شورای وزیران عربستان سعودی طی جلسه‌ای به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی، با طرح “چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی” موافقت کرد، در این جلسه خادم الحرمین، اعضای شورای امور اقتصادی را از برنامه “چشم انداز توسعه” آگاه کرد.

ملک سلمان گفت:”ما امیدواریم طرح چشم انداز۲۰۳۰ سعودی الگویی برای کشورهای جهان باشد”.

شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی وشاهزاده محمد بن سلمان ولی ولیعهد عربستان سعودی

شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی وشاهزاده محمد بن سلمان ولی ولیعهد عربستان سعودی

در همین راستا، شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی گفت: “همه ما در عربستان سعودی همکاران برای اجرای چشم انداز ۲۰۳۰ که همه ما شاهد نتایج مثبت وپربرکت این طرح باشیم”.

از سوی دیگر، شاهزاده محمد بن سلمان ولی ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد چشم‌انداز پادشاهی عربی سعودی که آن‌ را روزگذشته اعلام کرد، بیانگر اهداف کشور در توسعه و اقتصاد طی ۱۵ سال آینده است.

شاهزاده محمد بن سلمان گفت که این چشم‌انداز، چه با بالا رفتن قیمت نفت و چه با پایین آمدن آن، محقق خواهد شد، وی تاکید کرد که سعودی، به قیمت بالای نفت نیاز ندارد بلکه با پایین‌ترین قیمت آن هم تعامل خواهد کرد “و ما می‌توانیم در سال ۲۰۲۰ بدون نفت زندگی کنیم”.

ولی ولیعهد سعودی درباره شرکت آرامکو صحبت کرد و گفت آن را بخشی از چشم‌انداز سعودی در سال ۲۰۳۰ می‌بیند، او افزود که فروش نخستین سهام این شرکت، بزرگترین حادثه تاریخی از این دست خواهد بود.

شاهزاده محمد بن سلمان توضیح داد صندوق سرمایه‌گذاری‌ها، آرامکو را اداره نخواهد کرد، بلکه این شرکت، شورای مدیریت خواهد داشت. او افزود که این صندوق، ۱۰ درصد از توان سرمایه‌گذاری در جهان را کنترل خواهد کرد و زمین‌هایی متعلق به کشور، به منظور توسعه آن‌ها و حل و فصل مشکلات شهرها از طریقشان، در اختیار این صندوق قرار خواهند گرفت.