۴۵۰ هزار شغل در ۴ سال.. ۲۴ سازمان دولتی برای اجرای طرح در طول سال اول

پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد و جانشین ولیعهد در جلسه شورای وزیران در جده – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد و جانشین ولیعهد در جلسه شورای وزیران در جده – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

شورای وزیران عربستان سعودی به ریاست ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه این کشور روز گذشته برنامه «تحول ملی» را که یکی از برنامه های «چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی» به شمار می آید تصویب کرد.

اجرای برنامه «تحول ملی» طی چندین مرحله تا سال ۲۰۲۰ انجام خواهد شد، و در سال اول ۲۴ سازمان دولتی در اجرای آن مشارکت می کنند. این برنامه بر تقویت اقدام مشترک به سوی تحقق اهداف ملی مشترک گام بر می دارد که از آن جمله کمک به ایجاد بیش از ۴۵۰ هزار فرصت شغلی در بخش های غیر دولتی تا سال ۲۰۲۰ میلادی می باشد.

انتظار می رود برنامه «تحول ملی» از طریق ابتکاراتی که ۲۷۰ میلیارد ریال (۷۲ میلیارد دلار) هزینه بر می دارد، به ارتقای محتوی ملی کمک کند، بدین گونه که ارتقاء ارزش افزوده از محتوای محلی را افزایش داده و وابستگی به واردات را کاسته و فرصت های شغلی ایجاد می کند.

برنامه «تحول ملی» ۵ سیستم عامل دیجیتال رایج در سازمان های دولتی، و ۲۹ ابتکار دیجیتال اساسی مربوط به بخش های حیاتی، و بخشی از  دارایی های دیجیتال ملی را تعیین می کند و می توان برای حمایت از تحول دیجیتالی دولتی در راستای تعهد به «چشم انداز ۲۰۳۰»با توسعه زیرساخت های دیجیتالی، و فعال کردن بخش هاس اقتصادی، و حمایت از صنعت و تأسیسات بخش خصوصی، و همچنین تشویق به تحول الگوی کار بین بخش دولتی و خصوصی سرمایه گذاری کرد.