الحقبانی به «الشرق الأوسط» : فراهم کردن واحدهای مسکونی برای خانواده های نیازمند با هماهنگی وزارت مسکن صورت می گیرد

1465334686563334900_0

در حالی که انتظار می رود با آغاز سال ۲۰۲۰، عربستان سعودی ۱۰۱ هزار و هفتصد واحد مسکونی برای خانواده های نیازمند فراهم کند، دکتر مفرج الحقبانی وزیر کار و توسعه اجتماعی در پاسخ به پرسشی از سوی «الشرق الأوسط» گفت که ساخت این واحدهای مسکونی با هماهنگی وزارت مسکن در کشور صورت می گیرد.

این توضیحات در حالی است که وزارت کار و توسعه اجتماعی فاش کرد این وزارت قصد دارد تا آغاز سال ۲۰۲۰ بالاتر از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای خانواده های نیازمند فراهم کند، و در مقایسه با ۱۰٫۴۰۰ هزار واحد مسکونی در زمان کنونی، نشان می دهد سعودی تعداد واحدهای مسکونی برای خانواده های نیازمند را به میزان ۸۷۷٫۸  درصد افزایش خواهد داد.

دکتر الحقبانی در یک کنفرانس مطبوعاتی که بعد از ظهر روز گذشته برگزار شد توضیح داد، تعداد فرصت های شغلی جدید که در طول  ۵ سال ایجاد خواهد شد، بیش از ۴۵۰ هزار فرصت شغلی جدید خواهد بود، و وزارتخانه قصد دارد با جایگزین کردن سعودی ها به جای نیروهای کار خارجی، ۱٫۳ میلیون فرصت شغلی جدید در بخش خصوصی  ایجاد کند.