نایب رییس محصولات کشاورزی ایران از منع ورود ۵ کالای کشاورزی ایران خبر داد

صدرالدین نیاورانی، نایب رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفته است که کشور عراق ورود ۵ قلم کالای کشاورزی از ایران را ممنوع کرد

اقتصاد آنلاین به نقل از نیاورانی بیان کرده که این تصمیم عراق مختص ایران نیست و این کشور از ورود این محصولات از همه مرزها و از تمامی کشورها به طور موقت جلوگیری میکند.

این تصمیم وزارت زراعت عراق به دلیل ممنوعیت فصلی با هدف حمایت از تولید داخل است.

ایران یکی از تامین کنندگان اصلی مواد غذایی عراق است و این تصمیم میتواند اثری منفی بر درآمد کشاورزان و تاجران ایرانی بگذارد.