بغداد: الشرق الاوسط
وزارت نفت عراق از امضای قرارداد برای حفر ۴۰ حلقه چاه نفتی جدید در میدان بزرگ مجنون در استان بصره (جنوب) خبر داد.
باسم محمد خضیر مدعامل شرکت حفاری عراق روز یکشنبه در نشست خبری گفت: سقف زمانی برای تولید ۲۴ ماهه است و به ۴۵۰ هزار بشکه از میدان مجنون می رسد.
او توضیح داد: کار و فعالیت از پایان سال جاری آغاز می شود و وزارت نفت به شرکت حفاری عراق دستور داده تا کار روی چاه های مشترک با کشورهای همسایه را آغاز کند.
وزارت نفت عراق روز پنج شنبه گذشته اعلام کرد که شرکت نفت بصره قراردادی با شرکت دولتی حفاری عراق برای حفر ۴۰ حلقه چاه نفتی جدید در میدان بزرگ مجنون در استان بصره امضا کرده است.
ثامر الغضبان وزیر نفت عراق نیز در حاشیه امضای قرارداد حفاری این چاه ها گفت: اجرای این طرح ها سبب افزایش قابل توجه ظرفیت تولید و نیز میزان درآمد نفتی عراق خواهد شد.
او اظهار کرد: این اقدام منجر به افزایش توان شرکت های داخلی نیز می شود.