حامیان مقتدی صدر با یورش به منطقه سبز بغداد وارد پارلمان شدند

1462039078446166400

روزگذشته کشور عراق بر لبه پرتگاه قرار گرفته است، پس از هزاران تن از حامیان متقدی صدر روحانی شیعه عراقی با نادیده گرفتن مقررات امنیتی به منطقه سبز بغداد یورش برده و وارد پارلمان شدند، در حالی است که پارلمان عراق در جلسه موفق به رای گیری درباره اصلاحات اساسی در دولت نشد.

معترضان که در خارج از ساختمان های دولتی و سفارتخانه های خارجی جمع شده بودند از روی پل رودخانه دجله عبور کردند و با اشاره به نمایندگان که در حال ترک پارلمان بودند٬ آنها را بزدلان فراری لقب دادند.

صدر خواستار آن است که حیدرعبادی، نخست وزیر  تکنوکرات هایی را که وابستگی حزبی ندارند،جانشین وزرای جدید کند.