عبد الله گل رئیس جمهور سابق ترکیه

عبد الله گل رئیس جمهور سابق ترکیه

عبد الله گل رئیس جمهور سابق ترکیه تأکید کرد کسانی که کودتای نافرجام دو شب پیش را طراحی کرده بودند از رهبران عالی رتبه ارتش و حتی رتبه بندی هرمی مؤسسه نظامی نبودند، بلکه گروه اندکی بودند که به خود اجازه دادند از تجهیزات ارتش و اموال مردم برای اجرای برنامه های خود استفاده کنند.

وی به «الشرق الأوسط» گفت: «ایستادگی مردم و احزاب سیاسی و مؤسسات مردمی و رسانه ها ضد این تلاش ناامیدانه، و مقابله با کودتا و ایستادگی در کنار مشروعیت و دموکراسی بسیار مهم بود».

از نظر گل ملت ترکیه با تحرک سریع خود ضد کودتا ثابت کردند پس از این اجازه هیچ تلاشی برای سرنگونی نظام دموکراسی را نخواهند داد.