سفیر آمریکا: به کار بردن موشک های ایرانی ما را آزار می دهد

ماتیو تولر سفیر آمریکا در یمن

ماتیو تولر سفیر آمریکا در یمن

دولت یمن اعلام کرد از پیشنهاد جان کری وزیر خارجه آمریکا که پنجشنبه گذشته در جده آن را اعلام کرده بود استقبال می کند، این در حالی است که کودتاگران به طور ضمنی این پیشنهاد را رد کردند.

در اولین پاسخ به «طرح کری» از سوی دولت یمن، عبد الملک المخلافی وزیر خارجه یمن گفت، نشست خلیجی- آمریکایی- انگلیسی در جده حامل پیام قاطعی به کودتاگران است و مفاد آن این است که جامعه بین الملل دیگر نمی تواند تعلل و تاخیر بیشتری را تحمل کند.

در مقابل، خبرگزاری های حوثی ها نقل کردند که آن ها تحویل موشک های بالستیک را که کری گفته بود عربستان سعودی و منطقه و ایالات متحده را تهدید می کنند را رد می کنند، و این منعکس کننده ناسازگاری کودتاگران با این طرح است.

از سوی دیگر، ماتیو تولر سفیر آمریکا در یمن به «الشرق الأوسط» گفت، واشنگتن از استفاده از موشک های ایرانی در این نبردها بسیار ناراحت است. وی افزود ایران باید تصمیم بگیرد که آیا به دنبال نقش سازنده ای است که امنیت و صلح را در منطقه ایفا کند یا این که می خواهد به تغذیه بی ثباتی ادامه دهد.