مارتین سومر به «الشرق الأوسط» گفت درگیری های منطقه بر قیمت نفت تأثیر می گذارد

1465411925881552500

مارتین سومر معاون مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، گفت اصلاحاتی که در عربستان سعودی رخ می دهد با سرعت زیادی شتاب می گیرد، و عناصر موجود در « چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی» بلند پروازانه است و در میان مدت، انتظارات را بالا می برد و فرصت های شغلی را افزایش می دهد. سومر در مصاحبه ای که «الشرق الأوسط» با وی انجام داد گفت کاهش قیمت نفت چالش هایی را بر کشورهای خلیج تحمیل می کند، که این امر نیاز به اصلاح سیاست ها در چهار حوزه کلیدی، یعنی مالی و خارجی، پولی و بخش ساختاری دارد.

سومر که یک مطالعه بر روی «همزیستی با کم قیمت نفت» انجام داده است توضیح داد: « روز گذشته در یک سمینار در واشنگتن گفتم به طور فرضی، قیمت نفت  در میان مدت در محدوده ۵۰ دلار در هر بشکه خواهد بود اما در واقع قیمت ها ممکن است متفاوت باشند، چرا که آنها به شدت تحت تاثیر هر گونه تغییر جزئی قرار می گیرند که ممکن است در عرضه و تقاضا رخ  دهد.  عوامل دیگری مانند بازگشت ایران به بازار نیز قیمت نفت را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین، این احتمال وجود دارد در آینده  قیمت نفت به سطوح قبلی خود بازگردد.