«الشرق الأوسط» گرشنگی و تشنگی در منطقه بغدادی را دنبال می کند

مقتدى الصدر

مقتدى الصدر

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، روز گذشته تصمیم گرفت، تا اطلاع ثانوی « گردان السلام» و «تیپ روز موعود» که با نیروهای «جنبش مردمی» فعالیت می کنند را متوقف کند. وی در همین حال به وجود آنچه او به عنوان «شبه نظامیان بی شرم» توصیف می کند، اعتراف کرد.

وی در پاسخ سؤالی از یکی از پیروانش درباره نقش شبه نظامیان در ربوده شدن و به قتل رساندن شیخ قاسم الجنابی و پسرش در روز جمعه گذشته، به حکومت نوری المالکی نخست وزیر سابق اشاره کرد و تأکید کرد که عراق از گسترش نفوذ شبه نظامیان «بی شرم» به دلیل «دوران قبلی» رنج می برد.

از سوی دیگر، و با وجود درخواست های مکرر مسؤلان و ساکنان منطقه بغدادی در استان انبار، این منطقه در اثر ادامه محاصره از سوی «داعش» در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد. «الشرق الأوسط» که دو روز پیش به آنجا وارد شد به داستانهای اهالی منطقه در مورد گرسنگی و تشنگی گوش داد. عمرو کرب علی گفت: «هزار خانواده در محاصره قرار دارند و از کمبود آب رنج می برند». هدیل عبدالغفور غنی به نوبه خود می گوید: «فرزندانم از تشنگی و گرسنگی رنج می برند (..) ما چیزی غیر از فرار از این جهنم نمی خواهیم».