اعضای پارلمان کویت هنگام حضور در جلسه ماهیانه – عکس از خبرگزاری فرانسه

اعضای پارلمان کویت هنگام حضور در جلسه ماهیانه – عکس از خبرگزاری فرانسه

یکی از مسؤلان دبیرخانه شورای همکاری کشورهای خلیج، بر پایبندی کشورهای عضو شورا به بازسازی مجدد یمن تأکید کرد. دکتر عبد العزیز العویشق معاون دبیر کل در امور سیاسی و مذاکرات شورای همکاری در حاشیه همایشی که درباره موضوع بازسازی یمن در ریاض برگزار شده بود در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمد المیتمی وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی در یمن، گفت کشورهای خلیج نسبت به باز سازی یمن پایبند هستند و علاوه بر این دولت یمن نیز بر داشتن تعهد دیگری مبنی بر اولویت دادن به بازسازی متعهد است.