1450458639421949400

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روزگذشته به اتفاق آرا قطعنامه فرایند صلح سوریه را تصویب کردند.

این قطعنامه خواستار تشکیل «دولتی قانونی، فراگیر و غیر فرقه‌ای» در شش ماه آینده شد.

این قطعنامه همچنین در ۱۸ ماه آینده انتخاباتی آزاد و عادلانه براساس قانون اساسی جدید برگزار خواهد شد، وتلاش‌ها برای برقراری آتش بس در جریان مذاکرات صلح بین نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آغاز خواهد شد.