الشبلی: ۳ وظیفه به آن واگذار می شود.. و بدون رئیس خواهد بود

1465165249486685400

عبد الله الشبلی معان دبیرکل امور اقتصادی و توسعه در دبیرخانه شورای همکاری کشورهای خلیج، تأکید کرد، کمیسیون عالی امور اقتصادی و توسعه که در نشست اخیر سران کشورهای خلیج به تصویب رسید، راه اندازی یک بازار مشترک خلیجی و اتحادیه گمرکی را در اولویت های خود قرار خواهد داد.

الشبلی در تصریحاتی برای «الشرق الأوسط» توضیح داد این هیأت سه وظیفه خواهد داشت که شامل ترسیم سیاست های توسعه و اقتصاد در منطقه، بررسی مواردی که از شورای عالی کشورهای خلیج به آن محول می شود، و غلبه بر هر مانعی که ممکن است در خصوص امور اقتصادی فراروی شورای وزیران قرار گیرد. وی همچنین گفت این کمیسیون مانند هر کمیسیون دیگری رئیس نخواهد داشت،  اما محدودیت قانونی در چارچوب شورای عالی خواهد داشت که سیاست های توسعه اقتصادی را ترسیم می کند،  و موانع موجود در مسیر اقدام مشترک را از بین می برد.  وی ذکر کرد، کارهایی که پیش از این در امور اقتصادی و توسعه درباره آن ها توافق نشده بود، برای تصمیم گیری به این کمیسیون ارجاع می شوند تا بعد از آن برای صدور تصمیم نهایی به شورای عالی ارائه شوند.