افطار شاهزاده محمد بن سلمان با افسران و سربازان

افطار شاهزاده محمد بن سلمان با افسران و سربازان

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، جانشین ولیعهد عربستان با نیروهای مستقر در جبهه نجران دیدار کرد، در راس نشستی روند عملیات نظامی و آمادگی نیروهای مسلح را در نجران مورد بحث و برررسی قرار داد.

شاهزاده جلوی عبدالعزیز بن مساعد، امیر منطقه نجران و سرلشکر عبدالرحمن البنیان رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرمانده منطقه جنوبی و فرمانده نیروهای نجران و مسئولین محلی در فرودگاه به پیشواز ولی ولیعهد رفتند.

پس از آن شاهزاده محمد بن سلمان با نیروهای دفاع هوایی مستقر در خط مقدم جبهه نجران ملاقات کرده و افطار را با افسران و سربازان صرف کرده از یگان‌های مختلف در این منطقه بازدید کرد.