انور قرقاش وزیر مشاور امور خارجه امارات در یکی از توئیت‌های خود گفته بود که «همدلی و همکاری حماس با رژیم ایران نگرانی کشورهای خلیجی و عربی را از دخالت‌های تهران در منطقه نادیده می‌گیرد».
البته پس از این باید دربارهٔ موضع «اخوان المسلمین» سعودی و بحرینی و اماراتی و کویتی و حتی قطری و عمانی پرسید و نظر آنها دربارهٔ تحریم‌های اعمالی علیه ایران را جویا شد؟ آیا آنها با نگرانی خلیج از ایران مشترک اند؟ آیا اعضای خلیجی اخوان المسلمین ابزار عملیاتی ایران در منطقه خلیج هستند؟
آیا اخوان المسلمین خلیجی پی نبرده‌اند که ابزاری در دست اخوان المسلمین فلسطین یا مصر هستند؟ آیا پی به این نبرده‌اند که از آنها برای منافع شخصی خود سوءاستفاده می‌کنند و اینکه هیچ ارتباط دینی یا عقیدتی میان موضع اخوان و تأیید رهبر ایران علی خامنه ای وجود ندارد؟
اخوان خلیج از لحاظ جغرافیایی به ایران نزدیک هستند و از این رو به خوبی از عمق اختلاف و تفاوت‌های عقیدتی میان «عقیده خمینی» و مذاهب دیگر باخبرند. عقاید خمینی حتی با عقاید مذهب دوازده امامی طبق فهم بسیاری از مراجع شیعی دیگر نیز تباین دارد. هیچ نقطه مشترک عقیدتی میان حماس و ایران وجود ندارد که باعث شود آن دو خود را مدافع امت و عقیده واحد بدانند.
آیا اخوان خلیجی نمی‌دانند که ما در خلیج در حالت یک رویارویی با ایران هستیم؟ آیا نمی‌بینند موشک‌های ایرانی به سوی شهرهای ما شلیک می‌شوند و مزدوران ایران سربازان و اعضای دستگاه امنیتی ما را می‌کشند و در نتیجه هر دولت یا دستگاهی به هر شکلی که در کنار ایران بایستد برای ما حکم یک لشکری است که با ما در حال جنگیدن است.
تحریم‌های اخیر، رژیمی را هدف گرفته که به سوی کشور ما موشک شلیک می‌کند و مزدورانی را برای جنگ علیه ما به کار می‌گیرد. این تحریم‌ها اساساً ضد مردم ایران نیست و از همان آغاز اهداف خود را به وضوح بیان کرده و درصدد است از راه اعمال فشار بر رژیم ایرانی آن را از فعالیت‌های شرور خود در منطقه بازدارد و دست ایران را از دخالت در عراق و سوریه و لبنان و یمن کوتاه کند و پشتیبانی ایران از گروهک مسلح مذهبی را قطع کند؛ بنابراین هدف این تحریم‌ها مشروع و عادلانه است زیرا به سود امنیت منطقه است و حتی به سود مردم ایران و آینده آن است.
در این تحریم‌ها مشخص شد که هر یک از بازیگران دولتی و غیردولتی درپی منافع خود هستند. برای مثال وقتی رئیس‌جمهور ترکیه دربارهٔ تحریم‌های ایران سخن گفت بیان کرد که به دلیل خرید گاز از ایران نمی‌تواند از این تحریم‌ها تبعیت کند و اجازه نمی‌دهد شهروند ترکی از سرما یخ بزند. پس آیا اخوان خلیجی نمی‌بینند که چگونه هر کسی دنبال منافع خویش است و به اخوان المسلمین خلیج بی‌اهمیت اند.
باید اخوان خلیجی بدانند که نه اخوان فلسطین و نه مصر و نه ترکیه اهمیتی به آنها نمی‌دهند و باید دانست که استفاده از آنها یک استفاده ابزاری است.