کلیپ ویدئویی تازه از گروه داعش که در آن گروهی از جنگجویان در بحث بر سر بردگی زنان و فروش آنها مانند احشام، به لاف زنی می پردازند، بار دیگر سوالاتی را درباره وحشیگری این گروه از بریدن سرها تا بهره برداری از کودکان به عنوان بمب گذاران انتحاری مطرح می کند.

اگر چه در این کلیپ ویدئویی هیچ زنی نشان داده نمی شود اما بر اساس آنچه از این سازمان می دانیم، می توانیم با اطمینان بگوییم که آنچه آنها درباره آن بحث می کنند واقعا رخ داده است.

تفاوت بین القاعده قدیم و گروه داعش در ابراز علنی و بی شرمانه جنایات است. مطالعات قبلی نشان داده است که بسیاری از انگیزه بسیاری از جوان ها در پیوستن به این گروه همین موقعیت های ارضای جنسی است که با پیوستن به آنها برایشان مهیا می شود، به طوری که بسیاری گزارش ها حاکی از آنست که جنگجویان در اردوگاه های جهادی در چارچوب اسلامی روابط جنسی موقتی را برقرار کرده اند.

این در حالی است که القاعده این جنبه از زندگی جنگجویان را مخفی می کرد و آنها را جهادی هایی وفادار به آرمان معرفی می کرد که سرگرم جنگ و عبادت هستند.

در مقابل، جنگجویان داعش از اعلام بهره برداری از زنان – چه اعضای گروه باشند و چه اسیر – شرم ندارند و به انتشار اطلاعات در این زمینه مبادرت می ورزند.

آنها اغلب زنان را در حالی که به خاطر اسارت به بردگی کشیده شده اند و یا به عنوان اعضای گروه و به صورت مسلح نشان داده اند.

این جنگجویان زن از آسیای میانه، اروپا و کشورهای عربی مانند عربستان سعودی می آیند و بعضی از آنها درباره اینکه چطور بعضی از آنها به همراه فرزندانشان برای پیوستن به این گروه، موفق به فرار از وطن شده اند، به لاف زنی می پردازند.

فضیله الجفال به نتیجه گیری های جالبی در این زمینه رسیده است. این نویسنده اینطور استدلال می کند که سرکوب جنسی در جوامع اسلامی مهم ترین علت محبوبیت این سازمان های تروریستی است. وی می نویسد: «ایدئولوژی داعش اساسا جنسی است؛ سکس سلاح تبلیغی مهمی است. داعش با ارائه این وضعیت جذاب، چیزی بین بی بندوباری و کارهای شرافتمندانه تحت پوشش جهاد، خود را عرضه می کند.»

بحث ها بین خوانندگان مقاله جفال خود بازتاب جنجال بر سر پدیده داعش و کارهای عجیب آنست. یکی از خوانندگان منتقد نوشتهاست: «هنگامی که می نویسید از خدا بترسید … [یعنی] این افراد با جان و خانه و همسر و زندگی تجملاتی خود، به خاطر سکس معامله کردند؟!»

یکی دیگر از خوانندگان پاسخ داده است: «هیچ کس آنها را مجبور نکرد با خانواده و جانشان معامله کنند.. اینها مایه شرم برای دین اسلام هستند.»

اما چه جذب نیرو توسط داعش بر اساس شهوات و یا انگیزه های مذهبی باشد و چه این مساله تنها منعکس کننده ماهیت شهوترانی اعضای این سازمان است – که اغلب مردان کمتر از سی ساله هستند – این شهوترانی مسلما اکنون یک سلاح در جنگ های آن است.

از سوی دیگر باید به خاطر داشت که هیجانات بی ارزش تقریبا همه جا وجود دارد و می توان آنرا تنها با جزئی از هزینه سفر به سوریه تامین کرد، پس این تنها تمایل جنسی نیست که به این افراد برای سفر به اردوگاه های القاعده و داعش انگیزه می دهد. جنبه دیگر، احکام مذهبی است که به گفته صادرکنندگان آن فتاوی، شهوترانی را بر اساس قانون شریعت تحریم می کند.

داعش گروهی با برنامه سیاسی است و از زنانی که به بردگی گرفته و یا آنهایی که به این گروه پیوسته اند برای تبلیغ خود بهره می گیرد. این گروه، این زنان را به عنوان جایزه برای جنگ در صفوف این گروه عرضه می کند. این یکی از قدیمی ترین و موثر ترین شیوه ها در هنر بازاریابی است.

این واقعیت که چندصد جنگجو از جوامع غربی و لیبرال به این گروه پیوسته اند به آن معنی نیست که این رویکرد مورد نیاز نیست، زیرا آنهایی که ماموریتشان جذب جوانان است هر گروه از افراد قابل جذب را بر اساس آنچه مورد نیاز آنها است مورد خطاب قرار می دهند.

به عنوان مثال، در اروپا، از سرکوب مسلمانان صحبت می شود، در حالی که در سوریه آنها به جوانان، خلاصی از رژیم اسد را وعده می دهند و نیز درباره اهداف گروه های دیگر درگیر جنگ ابراز تردید می کنند. در کشورهای دیگر، آنها از زنانی که به بردگی گرفته اند و وعده زنان باکره در بهشت صحبت می کنند.

در عین حال، این سلاح اغلب صاحب خود را هم صرف نظر از انگیزه های ورای پیوستن به این گروه ها هدف قرار می دهد. افشاگری ها درباره بهره برداری داعش از برده برداری جنسی، ادعاهای این گروه درباره اینکه آن گروهی از مسلمانان با تقوی است که برای عدالت و به نفع مستضعفان می جنگد، تضعیف می کند.