فرودگاه هیترو در لندن - آژانس عکس خبری اروپایی

فرودگاه هیترو در لندن – آژانس عکس خبری اروپایی

تازه ترین مطالعات کالج دانشگاهی لندن نشان از آن دارد که درآمد بریتانیا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ از مهاجران اروپایی ۴ میلیارد پوند بود در حالی که مهاجران کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا ۱۱۸ میلیارد پوند هزینه برای دولت بریتانیا داشتند.

بیشتر این درآمدزایی برای دولت بریتانیا از طریق پرداخت مالیات بود که از سوی مهاجران تحصیل کرده و ماهر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در حالی که مهاجران کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نه تنها مالیات کمتری پرداخت کردند بلکه برای دولت بریتانیا هزینه هم در بر داشتند.

در این تحقیق که به سرپرستی دکتر توماسو فراتینی و پروفسور کریستین داستمن انجام شد، آمده که اگر بازه زمانی مورد مطالعه را به سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ محدود کنیم، میزان درآمد دولت بریتانیا از مهاجران اروپایی، فارغ از عضویت کشورها در اتحادیه اروپا، ۲۰ میلیارد پوند بود. در همین دوره غیراروپایی ها ۵ میلیارد پوند درآمدزایی برای دولت بریتانیا داشتند.

پژوهش کالج دانشگاهی لندن در کمتر از یک هفته از اظهارات آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان درباره قانون مهاجرت نیروهای کار در اتحادیه اروپا منتشر می شود. مرکل در هفته جاری تاکید کرده بود برای حفاظت از قانون مهاجرت در اتحادیه اروپا، ترجیح می‌دهد که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود. وی گفت، نمی خواهد آزادی رفت و آمد کارگران اروپایی در این اتحادیه محدود شود.

مجله آلمانی اشپیگل به نقل از مرکل نوشت، وی از اینکه بریتانیا به سوی «نقطه‌ای بدون بازگشت» نزدیک شود واهمه دارد. به گزارش این مجله، این اولین باری است که صدراعظم آلمان درباره امکان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سخن می گوید.

اظهارات وی در پی سخنان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا مطرح شد که خواهان اعمال محدودیت‌های برای رفت و آمد کارگران اتحادیه اروپا در محدوده این اتحادیه شده بود.

کامرون گفته بود، آزادی رفت و آمد در اتحادیه اروپا «مهمترین موضوع» در مذاکرات او در خصوص راهبردهای اتحادیه اروپا خواهد بود. وی خاطرنشان کرد، پیش از آنکه ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا در کشورش به همه پرسی گذاشته شود، می خواهد بر سر شرایط ادامه این عضویت مذاکره کند.

صحبت برگزاری رفراندوم در بریتانیا برای ادامه عضویت در اتحادیه اروپا از زمانی مطرح شد که کامرون اعلام کرد، چنانچه در انتخابات آتی محافظه کاران در قدرت باقی بمانند، رفراندومی در مورد ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد کرد.

در این پژوهش ۵۱ صفحه ای آمده که شهروندان بریتانیایی های اصیل این کشور هزینه ای معادل ۵۹۱ میلیارد پوند در همین دوره برای دولت بریتانیا داشتند. به عبارت دیگر مالیات و دیگر خدماتی که شهروندان بریتانیایی به کشور خود ارائه دادند در مقابل خدمات و کمک های دولتی بسیار کمتر بوده است.

بیش از ۶۰ درصد مهاجرین اروپای جنوبی و غربی به بریتانیا اکنون از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند. همچنین آمار حاکی از آن است که ۲۵ درصد مهاجران به این کشور دارای مدرک های بالای علمی هستند.

این در حالی است که تنها ۲۴ درصد افرادی که در این کشور متولد شده اند به دانشگاه راه یافته و مشغول به کار شده اند.