پرتاب ماهواره- عکس تزیینی- آسوشیتدپرس

پرتاب ماهواره- عکس تزیینی- آسوشیتدپرس

قائم‌مقام سازمان فضایی ایران گفت: در حال حاضر طراحی، ساخت و تست‌های پیش پرتابی سه ماهواره ایرانی با موفقیت انجام شده و در نوبت پرتاب قرار دارند.

به گزارش ایسنا، فاضلی که در حاشیه مراسم روز فناوری فضایی در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت افزود: “سه ماهواره شریف ست، تدبیر و فجر آماده پرتاب‌اند که هر کدام آماده‌تر باشند تا پایان سال پرتاب خواهند شد.”

وی در زمینه روند ساخت پایگاه پرتاب فضایی جدید ایران نیز گفت:”ساخت این پایگاه در اواخر دولت دهم ابلاغ شد و در حال حاضر عرصه مورد نظر در جنوب شرق کشور تملک شده و طراحی مفهومی پایگاه آغاز شده است.”

فاضلی در ادامه در خصوص قابلیت‌های ماهواره فجر گفت: “این ماهواره ماموریت مخابراتی و تصویربرداری دارد و با بهره‌گیری از پیشرانه طراحی شده امکان تغییر موقعیت مداری در ماهواره فجر ایجاد شده است . با پرتاب این ماهواره امکان تست مانورهای تغییر موقعیت‌های مداری برای اولین بار در کشور فراهم خواهد شد.”

فاضلی طی سخنانی در مراسم روز فناوری فضایی با تشکر از رویکرد مناسب رییس جمهور ایران به حوزه فضایی اظهار کرد: “رییس جمهور در نخستین روزهای استقرار دولت ماموریت بررسی جایگاه سازمان فضایی را به مهندس ترکان محول کرد که در پایان این بررسی بر ضرورت حفظ یکپارچگی و تداوم برنامه‌های راهبردی سازمان تاکید شد.”