برای جلوگیری از ناراحتی دیگر زندانیان به هنگام نماز صبح

 زندان «بارلینی» در اسکاتلند با هدف کاهش درصد بازگشت به تبهکاری با مسجد مرکزی گلاسکو همکاری می کند

زندان «بارلینی» در اسکاتلند با هدف کاهش درصد بازگشت به تبهکاری با مسجد مرکزی گلاسکو همکاری می کند

زندان تاریخی «بارلینی» در اسکاتلند با صدور فرمانی، دستور داد که زندانیان مسلمان را در سلول های جداگانه ای قرار دهند تا از ناراحتی دیگر زندانیان از نماز زود هنگام صبح جلوگیری شود. ایان وایتهید، مدیر زندان «بارلینی»، بزرگ ترین زندان اسکاتلند، گفت: «این اقدام در پاسخ به خواسته زندانیان برای تخصیص سلول هایی برای مسلمانان است». وی افزود: «به نظرم آمد که این خواسته منطقی باشد، زیرا این زندانیان نمی توانند نمازهای پنج گانه و روزانه خود را بدون این که کسی را بیدار کنند ، ادا کنند».

از سوی دیگر، اداره زندان اسکاتلند، در اولین اقدام از نوع خود، با «مسجد مرکزی گلاسکو» مشارکتی را آغاز کرد که هدف آن بازپروری و حمایت از زندانیان مسلمان، قبل از بازگشت آنها  به جامعه است.

نبیل الشیخ، دبیر کل مسجد مرکزی گلاسکو، در اظهار نظر به این ابتکار، به «الشرق الأوسط» گفت: «هدف اصلی این ابتکار، کاهش درصد زندانیانی است که پس از پایان دوره محکومیت خود به تبکاری باز می گردند».