پس از منتشر شدن اطلاعاتی در مورد هدف قرار گرفتن وی

علی عواض عسیری سفیر عربستان سعودی در لبنان

علی عواض عسیری سفیر عربستان سعودی در لبنان

پس از به دست آمدن اطلاعاتی در مورد طرح توطئه برای ترور سفرای عربستان سعودی و قطر در لبنان، علی عواض عسیری، سفیر عربستان سعودی در لبنان روز گذشته تأکید کرد که به اصول احتیاطی و امنیتی پایبند است.

عسیری روز گذشته به «الشرق الأوسط» گفت که برای میزان صحت اطلاعاتی که در یکی از روزنامه های عربی منتشر شد که به نقل از منابع اطلاعاتی غربی درباره یک توطئه سخن گفته بود، با مقامات امنیتی در لبنان در تماس است.

عسیری تأکید کرد که امنیت شخصی وی و همچنین امنیت سفارت عربستان سعودی در لبنان، وظیفه مقامات لبنانی است. وی اشاره کرد که این اولین باری نیست که چنین اطلاعات نگران کننده ای منتشر می شود. عسیری همچنین تأکید کرد که این گونه تهدیدها و چالش ها در مواضع ثابت عربستان سعودی در قبال لبنان و حمایت از مشروعیت آن تأثیر نمی گذارد.

از سوی دیگر، یک منبع ارشد امنیتی لبنان، وجود داشتن اطلاعات مشابهی نزد مقامات لبنان را نفی کرد و تأکید کرد: «حجم تهدید امنی تغییر نکرده است».

این منبع به «الشرق الأوسط» گفت: «مقامات لبنانی به انجام وظایف خود و حفاظت از سفارت خانه ها پایبند هستند و در وظایف خود کوتاهی نکرده و نخواهند کرد».