بن سلمان ریاست هیات این کشور در نشست گروه بیست را عهده دار خواهد بود

شاهزاده محمد بن سلمان بن جانشین ولیعهد نایب دوم شورای وزیران و وزیر دفاع ،نواز شریف نخست وزیر پاکستان

شاهزاده محمد بن سلمان بن جانشین ولیعهد نایب دوم شورای وزیران و وزیر دفاع ،نواز شریف نخست وزیر پاکستان

شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد نایب دوم شورای وزیران و وزیر دفاع روزگذشته در اسلام آباد با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

جانشین ولیعهد عربستان سعودی در آغاز سفر آسیایی خود به کشورهای پاکستان، چین و ژاپن با نخست وزیر پاکستان دو طرف در این دیدار روابط دوجانبه و راه های تقویت آن در زمینه های مختلف و همچنین تحولات اوضاع در سطح بین الملل و منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بنا بر بیانیه دیوان پادشاهی سعودی، جانشین ولیعهد عربستان سعودی ریاست هیات این کشور در نشست گروه بیست را که سپتامبر ( شهریور) در چین برگزار می شود، عهده دار خواهد بود.