داووس: «الشرق الاوسط»

پادشاهی عربی سعودی و مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس، دو روز پیش یادداشت تفاهمی به منظور ایجاد چارچوب همکاری در ابعاد مختلف مانند تأسیس مرکز انجمن انقلاب صنعتی چهارم در پادشاهی و حوزه‌های مهم جهانی دیگر امضا کردند.
این توافقنامه توسط ابراهیم بن عبدالعزیز العساف وزیر خارجه سعودی و عضو هیئت مدیره مرکز همکاری‌های استراتژیک بین‌المللی سعودی به عنوان نماینده پادشاهی و کلاوس شواب رئیس هیئت مدیره مجمع امضا شد.
این توافقنامه، همکاری‌های بین پادشاهی و مجمع جهانی اقتصاد را از طریق حمایت از تحولات جاری سعودی و از طریق برنامه‌های مختلف و ابتکارات و طرح‌های انجمن تقویت می‌کند.
العساف تأکید کرد: «پادشاهی عربی سعودی با آغاز انقلاب صنعتی چهارم که شیوه زندگی مردم را تغییر می‌دهد، از طریق شرکت در برنامه‌های این‌چنینی از مزایا و منابع فراوان آن برای تضمین قدرت‌های رقابتی جهانی بهره می‌برد و سعودی برای جذب فرصت‌ها در قلب انقلاب چهارم صنعتی، در موقعیت بسیار خوبی قرار خواهد گرفت».