کشور پادشاهی عربی سعودی امروز به کمیته سه جانبه (ترویکا) در گروه بیست پیوست. ریاست این کمیته را ژاپن به عنوان رئیس گروه در سال ۲۰۱۹، آرژانتین به عنوان رئیس سابق و پادشاهی سعودی به عنوان رئیس نشست آینده گروه در سال ۲۰۲۰ به عهده دارند.
به گزارش الشرق الاوسط، هدف کمیته همکاری برای استمرار و تهیه برنامه کاری و موضوعاتی است که گروه بررسی می‌کند.
پادشاهی از تلاش‌های آرژانتین در دوره ریاستش برمجموعه و دستآوردهایش در پیشرفت در برخی مسائل اساسی مربوط به آینده کاری، زیرساخت‌ها و امنیت غذایی در کنار توجه خاصش به مسائل ویژه توانمند سازی زنان و اقتصاد رایانه‌ای در این سال تقدیر کرد.
همچنین برای همکاری با ژاپن در دوره ریاستش بر مجموعه در سال ۲۰۱۹ به منظور ادامه پیشرفت در تحقق اهداف گروه بیست نظراتش را بیان کرد.
مواجهه با تهدیدهای اقتصاد جهانی، تقویت رشد اقتصادی دارای قدرت و استمرار و توازن و فراگیری در سراسر جهان از اهداف گروه بیست عنوان شده‌است.
پادشاهی از زمان اعلام ریاستش در نشست هامبورگ در سال ۲۰۱۷ برگروه بیست، شروع به آمادگی و مقدمه چینی برای میزبانی نشست‌های گروه در سال ۲۰۲۰ نمود.
از جمله این مقدمه‌چینی‌ها ایجاد «مرکز سعودی بر گروه بیست» برای نظارت بر فعالیت‌های گروه در دوره ریاست پادشاهی برآن و برجسته‌سازی برنامه کاری به منظور تقویت دستآوردهای گروه و اولویت‌های آن در سطح اقتصاد جهانی و توسعه است.
پادشاهی تلاش می‌کند از نقش محوری‌اش در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای مشارکت فعال با اعضای گروه و کشورهای دعوت شده و سازمان‌های جامعه مدنی و بین‌المللی و منطقه‌ای برای تحقق توافق در مسیر راه‌های ایده‌آل برای مدیریت بحران‌های کنونی جهان که در اقتصاد و جوامع در سراسر جهان نمود پیدا می‌کند، استفاده کند.
دوره ریاست پادشاهی سعودی بر گروه بیست، شاهد نشست‌های بسیاری در سطح وزارتی و نمایندگان وزرا و گروه‌های کاری پیرامون سیاست‌های پیشنهادی و مسائل مطرح شده خواهد بود. این نشست‌ها با نشست رهبران گروه بیست به اوج می‌رسد.
هم‌اکنون پادشاهی مرحله تحول اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای را در چارچوب چشم‌انداز۲۰۳۰ می‌گذراند که به شکل وسیعی با اهداف و اولویت‌های گروه بیست و تحقق توسعه اقتصادی پایدار و اعطای فرصت مشارکت به زنان برای افزایش سرمایه بشری و تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری همخوانی دارد.
همچنین کشور سعودی می‌کوشد از راه همکاری با کشورهای عضو درگروه بیست و همه شرکت‌کنندگان در آن، برای موفقیت در ایجاد اثری مثبت و مستمر در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در دوره ریاستش گام بردارد.