«سعد الحریری» نخست وزیر لبنان که مسئول تشکیل کابینه لبنان است هشدار داد که هر گونه اقدامی برای ربط دادن «بازگشت روابط لبنان با سوریه به حالت عادی» و «تشکیل کابینه در لبنان»، مانع از تشکیل کابینه می‌شود.
وی همچنین از ناتوانی در تشکیل کابینه با عنوان «شکست لبنان» یاد کرد و تاکید کرد که هیچ عامل منطقه ای نباید در آن دخیل شود.
الحریری  در پاسخ کسانی که خواستار آن هستند که بیانیه تشکیل دولت بر «بهبود روابط با حکومت سوریه» به عنوان شرطی از شروط تشکیل کابینه انگشت بگذارد گفت: « به صراحت اعلام می‌کنم که در این صورت کابینه‌ای تشکیل نخواهد شد ».
سعد الحریری همچینین خواهان «تشکیل دولت وفاق ملی» شد و گفت: «در زمینه پست‌های وزارتی پیشرفتی حاصل شده است اما این موضوع همچنان نیازمند زمان است».
وی همچینین عنوان کرد: « ما دولتی هستیم که از مشکلات اقتصادی رنج می‌برد و در دل بحران‌های منطقه‌ای قرار گرفته است؛ بنابراین هرچه سریعتر باید اقدام به تشکیل دولت وفاق ملی بکنیم که همه بر حسب توافقات سیاسی‌ در آن مشارکت داشته باشند و اگر یکی از احزاب با هدف ایجاد خلل وارد کابینه شود، قطعا اشتباه بزرگی کرده است؛ چرا که این کار باعث می‌شود که ما به دوره دولت‌های پیشین باز گردیم که در ظاهر به عنوان دولت وحدت ملی تشکیل شده بودند ولی در واقع چیز دیگری بودند».
سعد الحریری پیرامون «مساله مسیحیان» با بیان این که «موضوع پست دولتی که حزب نیروهای لبنان خواستار آن است نیازمند زمان است» تاکید کرد «می‌خواهم دولتی تشکیل دهم که همگی در آن احساس کنند که به سهمی که استحقاقش را دارند در آن رسیده‌اند و هنگامیکه به نتایج ملموسی در این باره دست پیدا کنم نزد میشل عون رئیس جمهور لبنان خواهم رفت».

صحیفه الشرق الأوسط on Twitter

الحریری: لا تطبیع مع سوریا ولو على حساب تشکیل الحکومه https://t.co/ZwTPeInRf8