۳۵۰ تن از آوارگان سوری مقیم در جنوب لبنان روز سه شنبه (۴ سپتامبر) برای بازگشت داوطلبانه به سوریه آماده می شود. حالا، اردوگاه فلسطینیان هم آوارگان سوری در لبنان را برای بازگشت به کشورشان تشویق می کنند.

این گروه ۱۵۰ نفره پس از تکمیل اقدامات قانونی و ثبت نام در اداره امنیت عمومی لبنان از منطقه نبطیه در جنوب کشور راهی سوریه می شوند. قرار است که کاروان ۲۰۰ نفره آوارگان به طور همزمان از شبعا و العرقوب از طریق منطقه مرزی مصنع به سمت سوریه حرکت کند.

پیش از این، سه سری از آوارگان سوریه به طور داوطلبانه از العرقوب و شبعا در جنوب لبنان به کشورشان بازگشتند.

خبرگزاری «المرکزیه» گزارش داد «کمیته های مردمی فلسطینی در اردوگاه های فلسطینی لبنان به ثبت نام آوارگان فلسطینی سوریه و تهیه فهرستی از داوطلبانی می پردازند که قصد بازگشت به سوریه را دارند. این لیست که با توجه به توصیه اشرف دبور سفیر فلسطین در لبنان تهیه می شود به اداره امنیت عمومی لبنان ارسال شده تا اقدامات لازم در این راستا انجام شود.»

جمعیت اردوگاه های فلسطینی در لبنان به ۵۰ هزار نفر می رسد که اغلب این آوارگان از اردوگاه های فلسطینی سوریه به لبنان سفر کرده اند.

در این راستا، نام هزار تن از متقاضیان بازگشت داوطلبانه به سوریه تحویل

سرلشگر عباس ابراهیم مدیر اداره امنیت عمومی لبنان داده شد.