پایگاه خبری تحلیلی انتخاب نوشت: روزنامه لاکروآ چاپ فرانسه طی گزارشی به «دیپلماسی لبخند» ایران و شمار فزاینده روادیدهای صادر شده برای بازرگانان، روزنامه نگاران و سپس توریست های غربی پرداخت.

به گزارش «انتخاب»، این روزنامه نوشت: همه روزه شاهد سرازیر شدن هیأت‌هائی از کارفرمایان از سراسر جهان به تهران هستیم و دولت ایران نیز طرحی را برای اطلاع رسانی پیاده کرده است تا بدین ترتیب تصویر کشور را تغییر دهد.

شرکت های فرانسوی چون “رنو”، “پژو” و “توتال” که در ایران حاضر بودند منتظر رفع تحریم ها برای گرفتن جائی هستند که پیش از اعمال تحریم ها اشغال کرده بودند.

در واقع “پژو” که پیش تر ۱۰۰هزار اتومبیل در سال، در ایران تولید می کرد، پس از قراردادی که با “جنرال موتورز” آمریکائی به امضا رساند و این شرکت تبدیل به سهام دار اصلی شد، “پژو” به ناچار خود را کنار کشید.

در این میان، چین و هند و ترکیه جایگزین غرب شدند. اما ایتالیا و آلمان که به کار خود در ایران ادامه دادند، هم اکنون یک گام از شرکت های فرانسوی جلوترند.

به گفته “تییری کوویل” اقتصاددان فرانسوی، شرکت های فرانسوی بازنده نیستند و می توانند به دلیل واقع گرائی مقامات ایرانی و تصویر خوبی که در ایران دارند، جای خود را دوباره باز کنند، به شرطی که از سوی مقامات دولتی فرانسه حمایت شوند.