رئیس  حکومت وحدت ملی لیبی گفت توافق صخیرات برای همه ظرفیت دارد

فایز السراج رئیس حکومت وحدت ملی لیبی

فایز السراج رئیس حکومت وحدت ملی لیبی

فایز السراج رئیس حکومت وحدت ملی لیبی گفت گام های آشتی ملی با تمامی مردم لیبی برداشته شد و با تمامی لیبی هایی که در خارج هستند از جمله برخی عناصر رژیم سابق تماس هایی برقرار است. سراج تأکید کرد توافق سیاسی که طرف های لیبی در صخیرات امضا کردند برای همه ظرفیت دارد، و حکومت وحدت ملی با توجه به یک بینش سیاسی برای رسیدگی و مقابله با تمام پرونده های سیاسی، امنیتی و اقتصادی گام بر می دارد و به عقب باز نخواهد گشت.

السراج که به قاهره سفر کرده است در گفت و گویی با «الشرق الأوسط»، از همسر صالح رئیس مجلس نمایندگان (که مقر آن طبرق است) و همچنین اعضای مجلس خواست با قبول مسئولیت تاریخی خود ،  جلسه ای برای ادای سوگند دولت وحدت ملی برگزار کنند تا نقش دولت فعال شود. وی همچنین تأکید کرد مجلس ریاستی بر روی گسترش پایه مشارکت سیاسی و مقابله با گروه های تروریستی کار می کند. السراج از دولت عبد الله الثنی انتقاد کرد و اشاره کرد تصمیم صادره از شورای امنیت، تعامل با هر گونه نهاد دیگر غیر از شورای ریاست جمهوری و دولت وحدت ملی را رد می کند و تأکید می کند تداوم دولت الثنی خرابکاری در سرنوشت مردم لیبی به شمار می آید.

السراج تأکید کرد دولت وحدت ملی برای جذب اعضای گروه های مسلح در نهاد پلیس، ارتش و سازمان های غیر نظامی کار می کند.