کشف یک مقبره خانوادگی دوره باستان در مصر

 

منیا (مصر) – فتحیه الدخاخنی

 

روز شنبه (۲ فوریه) اولین کشف آثار باستانی در مصر توسط وزارت آثار باستانی این کشور اعلام شد. این وزارتخانه از شناسایی سه چاه خبر داد که به یک مقبره خانوادگی منتهی می شود. این مقبره سنگی در در منطقه تونا الجبل در استان المنیا واقع در ۳۳۰ کیلومتری قاهره قرار دارد. بیش از ۴۰ جسد مومیایی شده متعلق به دوران تاریخی باستان تا دوران بیزانس شناسایی شدند.

دکتر خالد العنانی وزیر آثار باستانی مصر در نشست مطبوعاتی در منیا گفت «این اکتشافات با همکاری وزارت آثار باستانی و دانشگاه منیا انجام شده و نخستین آثار کشف شده در سال ۲۰۱۹ به شمار می رود. یک مقبره حاوی ۴۰ تابوت شناسایی شده که در آنها جسدهای مومیایی شده قرار دارد. در میان این افراد ده کودک شناسایی شدند».

او افزود «این آرامگاه خانوادگی به طبقه متوسط جامعه یا طبقه متوسط رو به بالا تعلق دارد».

عملیات حفر این دو نهاد مصری در ژانویه ۲۰۱۸ آغاز شد و دو ماه هم طول کشید. دور دوم حفاری ها در اواخر ماه نوامبر گذشته شروع شد.

وزارت گردشگری و وزارت آثار باستانی مصری از شماری از نمایندگی های دیپلماتیک در مصر دعوت کردند تا از مناطق آثار باستانی در منیا بازدید کنند. این اقدام با هدف تشویق گردشگری صورت گرفت.

دکتر مصطفی وزیری دبیر کل شورای عالی آثار باستانی مصر گفت «تیم باستان شناسی موفق به شناسایی سه مقبره گروهی شدند. با توجه به رسم و نگارهای روی تابوت های مقبره می توان گفت این سه مقبره در برهه های تاریخی گوناگون از دوران باستان متاخر و دوره سلسله پتلویم و اواخر دوره بیزانس مورد استفاده قرار گرفتند».

از سوی دیگر، وزیر گردشگری و وزیر آثار باستانی مصر از منطقه آثار باستانی بنی حسن واقع در فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب شهر منیا در شرق نیل بازدید کردند.

جمال ابوبکر مدیر منطقه میانه آثار باستانی مصر در وزارتخانه آثار باستانی به الشرق الاوسط گفت «اسم این منطقه برگرفته از نام یکی از قبایل عربی ساکن آن است. ۳۹ مقبره سنگی متعلق به پادشاهان اقلیم شانزدهم مصر باستان در این منطقه قرار دارد. گوزن نماد این منطقه است. همه مقبره ها متعلق به پادشاهی میانه است».

تنها ۴ مقبره از ۳۹ مقبره کشف شده مورد بازدید عموم قرار دارند.