بحران یمن تنها مواجه ای نظامی میان دو جناج متنازع نیست، بل که یک منازعه دیگری را هم شامل می شود که در سازمان های ملل متحد برقرار است، در جایی که متاسفانه باید گفت دچار بی عدالتی و عدم بی طرفی شده است، و معیارهای حرفه ای و بی طرفی از آن رخت بسته است. کاملا روشن است که روز به روز از جرایم گروهک تروریستی الحوثی چشم پوشی می شود و نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر از سوی آنها نادیده گرفته می شود. نقطه شگفت زمانی حاصل شد که سازمان حقوق بشر ملل متحد بدون هیچ رعایتی از حال دوپارگی اعضای آن تصمیم بر تمدید کار کمیته متخصصان وضع یمنی گرفت.
این اولین باری بود که یک تصمیم از اکثریت مطلق برخوردار نبود و از این رو اجماع بر سر نحوه عمل این کمیه نیز بی معنا می شود. در واقع مخالفان این تصمیم کسانی بودند که کل مساله بدانها مربوط می شد: یعنی یمنی ها و مجموعه کشورهای عربی. این اولین باری بود که یکچنین اختلاف نظر بزرگی بر سر یک موضوع اتخاذ می شد که در آن اعضای ۴۷ کشور این کمسیون به چنین اختلافی رسیده اند. در این تصمیم رای ۲۶ کشور مخالف بود یا ممتنع، و این مساله بر عدم پذیرش گزارش کمیته متخصصان توسط بخش بزرگی از دولت ها عضو دلالت می کند. در بین کشورهای موافق قطر بود که البته توقع می رفت که در برابر ایران و حزب الله بر ضد عرب صف آرایی کند. بدون تردید اعتبار سازمان های بین الملل در حال کاهش است به ویژه که این سازمان ها دچار اختلافات درونی هستند که در حال بزرگ شدن است، اختلافاتی که از عملکرد اساسا ضعیف آنها می کاهد. اکثر گزارش های این کمیته ها دیگر بی طرفانه نیست و به سود حوثی ها گرایش می یابد به ویژه که درباره فعالیت یک طرف درگیر در منازعه به کلی سکوت کرده است، یعنی درباب فعالیت تخریبی ایران که بسیاری از گزارشات سازمان ملل درباره دخالت های آن سخن گفته اند. شاید همین عملکرد سازمان ملل که باعث شد ایالات متحده از عضویت در این سازمان کناره رود. بنابراین اگر قدرت مند ترین دولت جهان بر این عقیده باشد که سازمان حقوق بشر بی فایده است و از ناقضان حقوق بشر حمایت می کند و از بی طرفی برخوردار نیست و یک سازمان ریا کاری است که حقوق انسان را به سخره گرفته، پس دیگر چه اعتبار ی برای آن می ماند.
در واقع با وجود عدم پایبندی سازمان حقوق بشر به اصول سازمان ملل متحد در پیگیری عمل انسانی و کمک رسانی، و با وجود اعتبار قایل شدن به گزارشات حوثی ها که خود طرفی از منازعه هستند و بر ضد قوانین انسانی و بین المللی عمل می کند، و با توجه به عدم رعایت گزارشات صادره از قوانین شورای امنیت و دیگر گزارشات بین المللی که باید اساس توصیف وضع همه اطراف درگیر باشد، پس از این همه باید به شورای امنیت روی آورد تا به اتخاذ تصمیماتی رسید که همه قطع نامه های مربوط به یمن را اجرا کند، و تلاش برای اعاده نظام مشروع یمن بیش از پیش شود، بی آنکه به تحول سازمان حقوق بشر به جزوی از مشکل و نه راه حل، توجه شود. حق کاملا با نیکی هیلی بود که سازمان حقوق بشر را به عنوان بارزترین تجلیات شکست سازمان ملل متحد دانست.