محمد بن سلمان قضایای منطقه را با کی مون بررسی می کند

محمد بن سلمان هنگام دیدار با سلمان خان مدیر آکادمی خان در ایالات متحده – عکس از الشرق الأوسط

محمد بن سلمان هنگام دیدار با سلمان خان مدیر آکادمی خان در ایالات متحده – عکس از الشرق الأوسط

محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد عربستان سعودی در ادامه سفر خود به ایالات متحده قرار است فردا در سومین ایستگاه از سفر در نیویورک با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کند.

در همین راستا، استفان دورجیک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد به «الشرق الأوسط» گفت، نشست آتی بین شاهزاده محمد بن سلمان و بان کی مون بر مسائل کنونی جاری در منطقه خاورمیانه و همچنین کارهای انسان دوستانه تمرکز خواهد کرد. وی افزود: «در این دیدار موضوعات مورد علاقه سعودی و سازمان ملل مورد بحث قرار خواهد گرفت و قطعاً به مسائل جاری در منطقه عربی، و نقش مثبت ریاض در  کار انسان دوستانه پرداخته خواهد شد». وی تأکید کرد : «سازمان ملل، عربستان سعودی یکی از مهمترین اهدا کنندگان و شرکت کنندگان در زمینه کارهای انسان دوستانه است».

از سوی دیگر، فرحان الحق معاون سخنگوی رسمی دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد: «سازمان ملل روابط محکمی با عربستان سعودی دارد».