رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سابق صرب‌های بوسنی

رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سابق صرب‌های بوسنی

رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سابق صرب‌های بوسنی به علت ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی مسلمانان در دادگاه بین المللی جنایات جنگی در لاهه هلند به ۴۰ سال زندان محکوم شد.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در این مورد گفت: “روز تاریخی به عدالت جهانی است”.

کارادزیچ قصاب مسلمانان بوسنی و هرزگوین سرانجام در دادگاه بین المللی جنایات جنگی در لاهه هلند در ۱۱ مورد جنایت علیه بشریت گناهکار شناخته شد.

این قصاب که رهبر صرب های بوسنی در دهه ۹۰ میلادی بود عامل اصلی کشتار مسلمانان این کشور، محاصره و گلوله باران و نیز گرسنگی هزاران نفر بوده است.