سازمان ملل ثروت صالح را در حدود ۶۰ میلیون دلار تخمین می زند

دبیرکل شورای همکاری خلیج حال گفتو با رسانه ها پس از جلسه خود با رئیس جمهور یمن در عدن (آ.ب.آ)

دبیرکل شورای همکاری خلیج حال گفتو با رسانه ها پس از جلسه خود با رئیس جمهور یمن در عدن (آ.ب.آ)

یک منبع خلیجی به «الشرق الأوسط» تأکید کرد که سفرای عربستان و قطر در یمن، روز گذشته وظایف کاری خود را از عدن دنبال کردند. عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن پس از کودتای گروه «انصار الله» حوثی بر قدرت در صنعا، در عدن اقامت دارد. بنا به گفته این منبع، بقیه سفرای کشورهای خلیج، پس از آماده سازی مقرهای خاص به خود، به زودی وظایف دیپلماتیک خود را از این شهر جنوبی ادامه خواهند داد.

این منبع، که هیئت خلیجی، به ریاست عبداللطیف بن راشد الزیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج را در سفر روز گذشته به عدن همراهی می کرد گفت که کشورهای خلیجی از منتقل کردن سفارت خانه خود از صنعا، می خواهند پیامی در تأیید و حمایت از هادی و مردم یمن، که مخالف کودتای حوثی ها هستند، ارسال کنند.

در مقابل، منابع یمنی به «الشرق الأوسط» گفتند که هیئت شورای همکاری خلیج متعهد شد که «کشورهای خلیج از رئیس جمهور هادی و یمن برای غلبه بر مصیبت کنونی حمایت مطلق می کنند».

در همین راستا، هادی به عنوان فرمانده عالی نیروهای مسلح و امنیتی، با صدور حکمی ریاست جمهوری، اتاق عمیلیات ویژه ای تحت عنوان «اتاق عملیات ۲۲ ماه مه» را تشکیل داد. بر اساس این حکم، هیچ گونه عملیات جنگی یا جابه جای بدون دستور وی انجام نخواهد شد.

یک منبع نزدیک به هادی به «الشرق الأوسط» گفت که این اقدامات در راستای «بازچینی مجدد اوراق و امور داخلی» ریاست جمهوری و دولت یمن و نهاد نظامی، پس از نابودی آنها به دست شبه نظامیان حوثی، صورت می گیرد.

در همین زمینه، یک منبع یمنی فاش کرد که بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، برای رفع حصر خانگی خالد بحاح نخست وزیر یمن و عبدالله الصایدی وزیر خارجه این کشور، تماسهای مستقیمی با حوثی ها انجام داده است. این منبع تأکید کرد که احتمالاً در روزهای آینده حصر آنها برداشته خواهد شد.

در ادامه، گزارش منتشر شده از سوی کمیته تحریم های وابسته به سازمان ملل فاش کرد که ثروت علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، از ۶۰ میلیون دلار تجاوز می کند. این مبلغ معادل تولید ناخالص داخلی سالیانه یمن در طول زمان ریاست طولانی صالح بوده است.