سفیر عربستان سعودی در رم تأکید کرد که کشورش بزرگ ترین اهدا کننده کمک به آن هاست

کاروانی از کمک های عربستان سعودی برای پناهندگان سوری – عکس از الشرق الأوسط

کاروانی از کمک های عربستان سعودی برای پناهندگان سوری – عکس از الشرق الأوسط

دکتر رائد القرملی، سفیر عربستان سعودی در رم تأکید کرد که عربستان سعودی میزبان میلیون ها پناهنده از کشورهای دیگر است. وی اشاره کرد که بین ۳۵ تا ۴۰ درصد از کل ساکنان این کشور، شهروند نیستند.

سفیر القرملی توضیح داد: «این آمار و ارقام ۱٫۵ میلیون یمنی و بیش از ۵۰۰ هزار سوری را در بر می گیرد». وی اشاره کرد: «آن ها پناهنده نامیده نمی شوند زیرا از اقامت قانونی بهره مند هستند که به آن ها اجازه دسترسی کامل به مدارس، بیمارستان ها، مسکن و اشتغال را می دهد». وی افزود: «از زمان آغاز بحران های سوریه و یمن، عربستان سعودی به شهروندان این دو کشور حق به دست آوردن اقامت قانونی را داد که از الزامات و شروط چنین مواردی مستثنا بود».

القرملی تأکید کرد: « از دیرباز عربستان سعودی بزرگ ترین اهدا کننده، کمک های انسان دوستانه به پناهندگان یمنی و سوری بود، که از آن جمله کمک در برنامه هایی است که توسط مؤسسات سازمان ملل متحد انجام می شود».