ولیعهد عربستان سعودی: پادشاه از موفقیت های امنیتی در مقابله با کسانی که ثبات کشور را هدف قرار می دهند قدردانی می کند

بخشی از دیدار شاهزاده محمد بن نایف با مسؤلان و رؤسای بخش های امنیتی در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

بخشی از دیدار شاهزاده محمد بن نایف با مسؤلان و رؤسای بخش های امنیتی در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

کمیسیون تحقیقات و دادستانی عمومی در عربستان سعودی روز گذشته فاش کرد که اطلاعات ایران دیداری بین علی خامنه ای رهبر ایران، با رهبران یک گروه تحت تعقیب را هماهنگ کرد که دستگاه امنیتی عربستان در سال ۲۰۱۳ به اتهام خرابکاری و فتنه انگیزی و به کار گیری افرادی در دستگاه های دولتی با هدف جاسوسی آن ها را بازداشت کرده بود.

در همین راستا، شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی روز گذشته تأکید کرد که ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه این کشور از دستاوردهای دستگاه های امنیتی در رویارویی با تروریست ها و مقابله با هر کسی که امنیت و ثبات کشور را هدف قرار می دهد، قدردانی می کند.