خبرگزاریهای ایران اعلام کرده اند که سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به دشواریهای پیش روی توافق هسته ای تاکید کرده است که حفظ توافق هسته ای بعد از خروج آمریکا از آن بدون آن که ایران برخی امتیازها را تقدیم کند ممکن نیست.

ریابکوف در حالی این حرفها را میزند که ظریف دیروز در راستای مشاوره برای حفظ برجام و تضمین منافع آمریکا در جریان سفر خود به چند کشور در روسیه با وزیر امور خارجهی این کشور دیدار و گفتوگو کرده بود.